Typu bi-block split

Kompletnie wyposażone urządzenia typu bi-block split zawierają: agregat skraplający w obudowie, wentylatorową chłodnicę i automatykę wraz ze sterowaniem.

W zależności od modelu przeznaczone do:

 • zamontowania na ścianie komory chłodniczej (modele S-SE, BH-OV)
 • zamontowania na dachu komory chłodniczej (modele SH, OV, BI-GS-GSDF)

Modele S-SE (handlowe)

Zakresy wydajności:

 • dla +5/+15°C – Q = 1000 – 4800 W
 • dla -5/+5°C – Q = 900 – 5000 W
 • dla -18/-25°C – Q = 600 – 3500 W

Cechy:

 • elektroniczny przyrząd sterowniczy ze zdalna klawiaturą
 • typ rozprężania gazu: kapilara
 • przystosowany do podłączenia oświetlenia komory z panela sterującego
 • przystosowany do podłączenia mikrowyłącznika drzwi komory
 • przystosowany do podłączenia grzałek drzwi dla urządzeń do niskich temperatur
 • wszystkie typy wyposażone w presostat niskiego ciśnienia ze stała nastawą, trzyfazowe urządzenia dodatkowo posiadają presostat wysokiego ciśnienia ze stała nastawą
 • zdalny sterownik dostarczany jest z kablem o długości 2,5m (na życzenie może być dostarczony z kablem do 20m)
 • rura odpływu skroplin
 • grzałka odpływu skroplin
 • agregaty montowane na podłodze, chłodnice podwieszane do sufitu w komorze
 • urządzenia wyposażone w rury i kable elektryczne pomiędzy agregatem a chłodnicą 5m (na życzenie mogą być dostarczone do 10m)
 • rury chłodnicze zakończone szybkozłączkami
 • agregaty przystosowane do pracy w warunkach zewnętrznych

Opcje:

 • inne zasilanie
 • skraplacze chłodzone wodą
 • zdalny panel sterujący powyżej 20m: zawiera specjalny panel + wzmacniacz sygnału
 • wskaźnik napięcia
 • przewody chłodnicze i elektryczne (10m)
 • podgrzewanie panela sterowniczego
 • regulator obrotów wentylatorów skraplacza
 • grzałka karteru

Modele SH (handlowe)

Zakresy wydajności:

 • dla +5/+15°C – Q = 1000 – 4800 W
 • dla -5/+5°C – Q = 900 – 5000 W
 • dla -18/-25°C – Q = 600 – 3500 W

Cechy:

 • elektroniczny przyrząd sterowniczy ze zdalna klawiaturą
 • typ rozprężania gazu: kapilara
 • przystosowany do podłączenia oświetlenia komory z panela sterującego
 • przystosowany do podłączenia mikrowyłącznika drzwi komory
 • przystosowany do podłączenia grzałek drzwi dla urządzeń do niskich temperatur
 • wszystkie typy wyposażone w presostat niskiego ciśnienia ze stała nastawą, trzyfazowe urządzenia dodatkowo posiadają presostat wysokiego ciśnienia ze stała nastawą
 • zdalny sterownik dostarczany jest z kablem o długości 2,5m (na życzenie może być dostarczony z kablem do 20m)
 • rura odpływu skroplin
 • grzałka odpływu skroplin
 • agregaty montowane na podłodze, chłodnice podwieszane do sufitu w komorze
 • urządzenia wyposażone w rury i kable elektryczne pomiędzy agregatem a chłodnicą 5m (na życzenie mogą być dostarczone do 10m)
 • rury chłodnicze zakończone szybkozłączkami
 • agregaty przystosowane do pracy w warunkach zewnętrznych

Opcje:

 • inne zasilanie
 • skraplacze chłodzone wodą
 • zdalny panel sterujący powyżej 20m: zawiera specjalny panel + wzmacniacz sygnału
 • wskaźnik napięcia
 • przewody chłodnicze i elektryczne (10m)
 • podgrzewanie panela sterowniczego
 • regulator obrotów wentylatorów skraplacza
 • grzałka karteru

Modele BH – OV (półprzepmysłowe)

 

Zakresy wydajności:

 • dla +5/+15°C – Q = 3000 – 15000 W
 • dla -5/+5°C – Q = 3000 – 12000 W
 • dla -18/-25°C – Q = 1500 – 11000 W

Cechy:

 • elektroniczny przyrząd sterowniczy
 • typ rozprężania gazu: kapilara (forma 3); termostatyczny zawór rozprężny (forma 4, 5)
 • przystosowany do podłączenia oświetlenia komory z panela sterującego
 • przystosowany do podłączenia mikrowyłącznika drzwi komory
 • przystosowany do podłączenia grzałek drzwi dla urządzeń do niskich temperatur
 • wszystkie typy wyposażone w presostat niskiego i wysokiego ciśnienia ze stała nastawą
 • skropliny wyrzucane na zewnątrz
 • grzałka odpływu skroplin
 • agregaty montowane na ścianie, chłodnice podwieszane do sufitu w komorze
 • urządzenia formy 3 wyposażone w rury i kable elektryczne pomiędzy agregatem a chłodnicą 2,5m (na życzenie mogą być dostarczone do 10m
 • standardowe urządzenie może pracować w warunkach zewnętrznych przy temperaturach nie niższych niż 10°C w przeciwnym wypadku należy je wyposażyć w opcje do pracy na zewnątrz
 • wyłącznik ciśnieniowy wentylatorów skraplacza dla formy 4 i 5 (na życzenia dostępny dla formy 3); na życzenie można wyposażyć w elektroniczny regulator obrotów
 • wziernik i odbiornik cieczy dla urządzeń z formy 4 i 5 wyposażonych w termostatyczny zawór rozprężny
 • zdalny sterownik dostarczany jest z kablem o długości 2,5m (na życzenie może być dostarczony z kablem do 20m)
 • w urządzeniach formy 4 i 5 połączenia chłodnicze pomiędzy chłodnicą a agregatem za pomocą złączki gwintowanej lub złączki spawanej
 • w urządzeniach formy 4 i 5 sprężarki wyposażone w grzałki karteru

Opcje:

 • inne zasilanie
 • skraplacze chłodzone wodą
 • zdalny panel sterujący powyżej 20m: zawiera specjalny panel + wzmacniacz sygnału
 • wskaźnik napięcia
 • przewody chłodnicze i elektryczne dla formy 3 (10m)
 • podgrzewanie panela sterowniczego
 • regulator obrotów wentylatorów skraplacza
 • grzałka karteru (dla formy 3)

Model BI-GS-GSDF (przemysłowy – wersja  standard oraz wyciszona)

Zakresy wydajności:

 • dla +5/+15°C – Q = 2600 – 44000 W
 • dla -5/+5°C – Q = 2000 – 39000 W
 • dla -18/-25°C – Q = 1400 – 33000 W
 • dla -5 – +5/-18 – 25°C – Q = 1500 – 50000 W
 • dla -25/-45°C – Q = 5000 – 25000 W

Cechy:

 • elektromechaniczna kontrola temperatury
 • termostatyczny zawór rozprężny
 • szafa sterownicza jest przystosowana do podłączenia mikrowyłącznika drzwiowego
 • manometry wysokiego i niskiego ciśnienia oraz ciśnienia oleju (tylko dla formy 6)
 • wszystkie sprężarki wyposażone są w grzałki karteru
 • półhermetyczne sprężarki chronione są w zewnętrzny termistor, modele wyposażone w pompę oleju są także zabezpieczone poprzez wyłącznik ciśnienia oleju
 • urządzenia pracujące w niskich temperaturach i uniwersalne urządzenia pracujące na R22, sprężarki półhermetyczne są wyposażone w elektroniczny przyrząd kotrolujacy temperaturę gazu wypływającego
 • sprężarki o mocy nie większej niż 10HP posiadają start “gwiazda / trójkąt” pozostałe oraz urządzenia do mrożenia maja standardowy sposób załączania
 • nastawny wyłącznik niskiego ciśnienie z automatycznym wymazywaniem, Nastawny wyłącznik wysokiego ciśnienie z ręcznym wymazywaniem
 • wziernik cieczy
 • odbiornik cieczy
 • wyłącznik wentylatorów skraplacza we wszystkich typach. Na życzenie można wyposażyć w elektroniczny regulator obrotów
 • wyłącznik bezpieczeństwa na zewnętrznych drzwiczkach agregatu skraplającego
 • zdalny sterownik dostępny na życzenie dostarczany jest z kablem o długości 5m
 • skropliny wyrzucane na zewnątrz
 • grzałka odpływu skroplin dla urządzeń dla średniej i niskiej temperatury, w uniwersalnych i zamrażalniczych typach
 • urządzenie montowane w ścianie w izolowanym otworze

Opcje:

 • inne zasilanie
 • skraplacze chłodzone wodą
 • wskaźnik napięcia
 • regulator obrotów wentylatorów skraplacza
 • podgrzewanie panela