Zespoły sprężarkowe

Układy jedno lub wielosprężarkowe wyposażone w sprężarki hermetyczne lub półhermetyczne z wbudowanym lub oddzielnym skraplaczem. Wszystkie agregaty są urządzeniami przemysłowymi.

Agregat jednosprężarkowy – model UA

Zakresy wydajności:

 • dla 0/-15°C – Q = 500 – 35000 W
 • dla -25/-35°C – Q = 300 – 25000 W

Cechy:

 • rama wykonana ze stali, malowana farbą epoksydową, kolor niebieski (RAL5015) posadowiona na nogach absorbujących drgania
 • sprężarka Dorin wyposażona w zawór zamykający po stronie cieczowej i ssawnej
 • wbudowany skraplacz chłodzony powietrzem wentylatorów Ebm / Ziehl
 • zbiornik cieczy przytwierdzony do ramy wyposażony w Rotalock, zawór zamykający na wyjściu, oraz oprzyrządowanie do zaworu bezpieczeństwa

Opcje:

 • sprężarka Bitzer
 • grzałka karteru sprężarki
 • presostat niskiego ciśnienia
 • presostat wysokiego ciśnienia
 • presostat olejowy
 • eliminator drgań po stronie cieczowej
 • separator oleju
 • linia odzysku oleju
 • zawór zamykający po stronie cieczowej
 • linia cieczowa (filtr, wziernik i zawór kulowy)
 • eliminator drgań po stronie ssawnej
 • separator cieczy
 • filtr po stronie ssawnej
 • zawór zamykający po stronie ssawnej
 • manometry
 • okablowanie elektryczne
 • główny sterownik

Agregat jednosprężarkowy – model UH

Zakresy wydajności:

 • dla 0/-20°C – Q = 400 – 14000 W
 • dla -25/-35°C – Q = 200 – 10000 W

Cechy:

 • skrzynka sterownicza przystosowana do podłączenia zdalnego sterownika
 • wziernik i odbiornik cieczy
 • wszystkie urządzenia wyposażone w presostat niskiego ciśnienia ze stałą nastawą, trzyfazowe urządzenia dodatkowo posiadają presostat wysokiego ciśnienia ze stałą nastawąkomory
 • do posadowienia na podłodze
 • rury nagwintowane, zawór zamykający dla form 1,2,3, dla formy 4 i 5 wyposażone w kryzę/złaczka spawana
 • przeznaczone do pracy w warunkach zewnętrznych
 • urządzenia form 4 i 5 posiadają grzałkę karteru sprężarki

Opcje:

 • inne zasilanie
 • skraplacze chłodzone wodą
 • wskaźnik napięcia
 • regulator obrotów wentylatorów skraplacza
 • podgrzewanie panela

Agregat jednosprężarkowy – model UI

 

Zakresy wydajności:

 • dla 0/-20°C – Q = 1200 – 90000 W
 • dla -25/-35°C – Q = 900 – 60000 W

Cechy:

 • skrzynka sterownicza przystosowana do podłączenia zdalnego panela
 • manometry wysokiego i niskiego ciśnienia (tylko dla formy 6)
 • wszystkie sprężarki wyposażone w grzałki karteru
 • półhermetyczne sprężarki chronione są poprzez zewnętrzny termistor; modele wyposażone w pompę oleju są także zabezpieczone poprzez wyłącznik ciśnienia oleju
 • W urządzeniach pracujących w niskich temperaturach i uniwersalne urządzenia pracujące na R22 sprężarki półhermetyczne wyposażone są w elektroniczny przyrząd kotrolujacy temperaturę gazu wypływającego
 • sprężarki o mocy nie większej niż 10HP posiadają start ”gwiazda / trójkąt”; pozostałe oraz urządzenia do mrożenia mają standardowy sposób załączania
 • nastawny wyłącznik niskiego ciśnienie z automatycznym kasowaniem, nastawny wyłącznik wysokiego ciśnienie z ręcznym kasowaniem
 • wziernik cieczy
 • odbiornik cieczy
 • wyłącznik wentylatorów skraplacza we wszystkich typach. Na życzenie można wyposażyć w elektroniczny regulator obrotów
 • wyłącznik bezpieczeństwa na zewnętrznych drzwiczkach agregatu skraplającego
 • do posadowienia na podłodze

Opcje:

 • inne zasilanie
 • skraplacze chłodzone wodą
 • wskaźnik napięcia
 • regulator obrotów wentylatorów skraplacza
 • podgrzewanie panela

Agregat wielosprężarkowy – model UM

Zakresy wydajności:

 • dla 0/-15°C – Q = 2000 – 400000 W
 • dla -25/-35°C – Q = 5000 – 160000 W

Cechy:

 • grzałka karteru sprężarki
 • sprężarki bez kontroli wydajności
 • presostat niskiego ciśnienia z automatycznym kasowaniem; presostat wysokiego ciśnienia z manualnym kasowaniem
 • zbiornikowy system wyrównania poziomu oleju z wziernikiem
 • skrzynka podłączeniowa

Opcje:

 • panel sterujący (wbudowany lub zdalny)
 • oddzielny skraplacz chłodzony powietrzem
 • sterownik skraplacza (z opcją załączania wentylatorów)
 • system wyrównawczy wyposażony w osuszacz, zbiornik oleju i filtr mechaniczny poziomu oleju
 • odbiornik cieczy TÜV
 • filtr, wziernik, zawór – strona tłoczna
 • filtr i zawór zamykający po stronie ssawnej
 • manometry
 • presostat niskiego ciśnienia
 • presostat wysokiego ciśnienia
 • ciśnieniowy wyłącznik wentylatorów
 • wyłącznik różnicowy ciśnienia oleju (tylko dla sprężarek z pompą oleju)
 • filtr, wziernik, zawór po stronie cieczy
 • skrzynka elektryczna

Agregat wielosprężarkowy – model UMS

Zakresy wydajności:

 • dla 0/-15°C – Q = 500 – 35000 W
 • dla -25/-35°C – Q = 300 – 25000 W

Cechy:

 • rama wykonana ze stali, malowana farbą epoksydową, kolor niebieski (RAL5015) posadowiona na nogach absorbujących drgania
 • 3szt. sprężarek Dorin na jednej ramie wyposażone w zawór zamykajacy po stronie tłocznej i ssawnej; zawory serwisowe po stronie tłocznej
 • główne rury ssawne wykonane w izolacji (wraz z rurami prowadzącymi do sprężarek); główne rury tłoczne, główne rury olejowe z zaworem zamykającym na każdej linii sprężarkowej
 • napełnione helem pod ciśnieniem
 • napełnione olejem poliestrowym
 • czynnik R 404A

Opcje:

 • eliminator drgań
 • grzałka karteru sprężarki
 • termistor
 • presostaty wysokiego i niskiego ciśnienia
 • presostaty olejowe
 • system wentylatorowego chłodzenia sprężarek
 • elektryczne okablowanie
 • główny sterownik
 • oddzielny skraplacz chłodzony powietrzem
 • sterownik skraplacza
 • separator oleju
 • linia odzysku oleju
 • system wyrównania oleju
 • zawór zamykający po stronie tłocznej
 • odbiornik cieczy
 • linia cieczowa
 • zawór zamykający po stronie ssawnej
 • manometry
 • sprężarki Bitzer
 • obieg bezpieczeństwa