Dlaczego warto serwisować komory chłodnicze?

Dlaczego warto serwisować komory chłodnicze?

Serwis komór chłodniczych

Komory chłodnicze to zamknięte chłodzone przestrzenie służące do przechowywania m.in. żywności. Głównym zadaniem komór chłodniczych jest zapobieganie obniżeniu jakości podatnych na zepsucie produktów spożywczych. W warunkach chłodniczych przechowuje się produkty, taką jak między innymi mięso, ryby, jaja, nabiał, warzywa oraz owoce. 

Dlaczego warto serwisować komory chłodnicze?

Każde urządzenie chłodnicze, w tym również komory, zużywają się w trakcie użytkowania, dlatego też wymagają systematycznych przeglądów. Serwis komór chłodniczych pozwala wcześnie wykryć ewentualne usterki instalacji oraz zapewnia długie, bezproblemowe działanie całego sprzętu. Jak już wspomnieliśmy, sprawne komory chłodnicze pozwalają zachować ściśle określone parametry przechowywania żywności. Dlatego też, tak ważne jest regularne kontrolowanie wszelkich systemów chłodniczych i podzespołów. 

Jednak nie tylko ze względu na przeznaczenie i dbałość o wysoką jakość produktów spożywczych warto pamiętać o regularnym serwisowaniu komór. Kontrolowanie stanu technicznego urządzenia chłodniczego wbrew pozorom pozwala również na znaczną oszczędność kosztów, bowiem w przypadku awarii spowodowanej brakiem przeglądów, cena za naprawę znacznie przewyższy tą, którą ponieść trzeba za serwis.

Jak wygląda serwis komór chłodniczych?

Kontrola stanu technicznego komór chłodniczych obejmuje przede wszystkim sprawdzenie szczelności układu czynnika chłodzącego oraz weryfikację sprawności działania poszczególnych elementów. Podczas serwisowania kontroli poddaje się również poszczególne parametry instalacji chłodniczej i stan skraplacza, a także nastawia się sterownik. 

Ważnym elementem procesu serwisowania jest czyszczenie. Częścią szczególnie narażoną na zanieczyszczenia jest skraplacz. Należy utrzymywać go w czystości, bowiem zabrudzony znacznie zmniejsza wydajność działania układu komory chłodniczej. Zanieczyszczenia utrudniają wymianę ciepła, a w efekcie powodują wzrost zużycia energii elektrycznej. Czyszczeniu poddawane są również drzwi, kurtyny, ścianki i listwy. Wówczas sprawdza się także stan wszelkich uszczelnień.

Jak często kontrolować stan techniczny komór chłodniczych?

Komory chłodnicze, a także wszelkie wchodzące w jej układ elementy, powinny być serwisowane co najmniej raz w roku. Raz na miesiąc zalecana jest natomiast przerwa w eksploatacji komory, w celu oczyszczenia wnętrza i naturalnego odszronienia parownika. Wszelkie prace serwisowe i konserwacyjne powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych fachowców.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)